Dar vienas RIP OFF-as mūsų juodajame sąraše.

Taigi mūsų juodąjį sąrašą vėl papildėme. Šį kartą šiūkšle iš kaimyninės Lenkijos. Aišku tai nėra paskutinė priemonė šiai KURVAI priversti su mumis atsiskaityti. Susipažinkite arčiau nubrausine į mūsų prasikaltusiųjų sąrašą ir labai pasvarstykite jei nuspręsite su juo turėti verslo reikalų.

2006-03-20
<< ATGAL