spanxti - dheghom goldencd


Autarkeia

Kaina: 12 EUR

Nors Dheghom yra pirmasis lietuvių projekto Spanxti albumas, jo kūrėjai tikrai nėra post industrial scenos naujokai ir to įrodymas – brandus, labai profesionaliai sukonstruotas ambient / martial stiliaus naujas įrašas dedikuotas atkurti senovės ritualų atmosferą ir rimtį. Albume kiekvienas trackas yra skirtas vienam ritualui ir šie ritualai yra maksimaliai autentiški ta prasme, jog kūrėjai bandė atkurti apeigas, kurios kažkada egzistavo ir buvo praktikuojamos senovėje. Jos buvo sukurtos senovės indoeuropiečių tautų ir senovės indoeuropiečių kalbomis: senovės iranėnų, prūsų, senovės vokiečių aukštaičių, senovės graikų, hetitų, gotų. Ritualų autentiškumą siekta atkurti pasitelkiant tikrus, faktiškai paliudytus ritualinio / mitologinio turinio tekstus minėtomis senosiomis indoeuropiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški, užrašyti prieš šimtus ar tūkstančius metų ir tiksliai atspindi ano meto pasaulėvoką. Albumo pavadinimas – tai rekonstruotas indoeuropiečių prokalbės žodis, kuris reiškia „žemė“. Visas albumas – tai vienas ištisas ritualas [susidėjęs iš kelių smulkesnių], tam tikras mėginimas autentiškai išgyventi archaiką.

Albumo tiražas 200 vienetų ir jis išleistas keturiose skirtingose pakuotės dizaino versijose. Tai absoliutus garso potyris gilaus rudens metui.

Apie kiekvieną ritualą atskirai:

ANĀHITA – fragmentas iš senovės iranėnų šventraščio Avestos; tai malda, kuria vyriausioji zoroastrizmo dievybė Ahūra Mazda ragina pranašą Zaratustrą šlovinti senąją iranėnų vandenų ir vaisingumo deivę Arədvī Sūrą Anāhitą.

Plačiau apie deivę Anahitą: http://en.wikipedia.org/wiki/Anahita

Teksto vertimas: http://www.avesta.org/ka/yt5sbe.htm

KELLEWESE PERIOTH – kūrinyje skamba H. Maletijaus 16 a. knygutėje užfiksuoti trumpi ritualinio pobūdžio sakinukai prūsų kalba, kuriuose, manoma, gali atsispindėti archajiško mito apie Griausmavaldžio dievo kovą su chtoniškosiomis jėgomis nuotrupos.

INSPRINC HAPTBANDUN – tai pirmasis [iš dviejų] vadinamųjų Merseburgo užkalbėjimų senąja vokiečių aukštaičių kalba. Šiuo ritualiniu užkalbėjimu karo lauke sužeistas ir į nelaisvę paimtas karys kreipiasi į Idises [mitines žuvusių karių palydoves mirusiųjų pasaulin] ir prašo, kad šios nutrauktų jį pančiojančias grandines, taip išlaisvindamos iš nelaisvės, ir kuo greičiau pasiimtų pas save. Tai vienas iš nedaugelio ikikrikščioniško turinio tekstų senąją vokiečių kalba. Plačiau apie Merseburgo užkalbėjimus:

[vertimas]: http://en.wikipedia.org/wiki/Merseburg_Incantations

ILIAS – fragmentas iš Homero Iliados [pati jos pradžia].

NESAS WASPES – žuvusio hetitų kario laidotuvių giesmė. Ja karys kreipiasi į senosios hetitų valstybės sostinės Neso kapinyne gulinčius savo protėvius ir prašosi priimamas pas juos. Hetitų kalba – seniausia rašytiniuose paminkluose paliudyta indoeuropiečių kalba.

ATTA UNSAR – fragmentas iš vyskupo Wulfilos gotų biblijos [IV a. po Kr.]. Šis kūrinys savotiškai nutraukia apeigos transą ir grąžina į šiandieną.<< ATGAL